หมวดหมู่: คนงาน

ใครสามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานได้บ้าง?

Melek Ozcelik

พนักงานเต็มเวลาทุกคนที่ทำงานในบริษัทที่มีพนักงานเต็มเวลาสามคนขึ้นไปต้องได้รับการประกันค่าชดเชยสำหรับคนงาน คุณจะพบ thi

อ่านเพิ่มเติม